2006-4-24 08:14 PM popogan
是男人必须看的

“这是你的,这是你的。”办手续的是一个胖胖的女人,把两个小红本本,给一人发一本,看了看。
“你们可以走了。”
看了回帖     老人长寿    中年升官     青年发财     骂人不回帖到霉   哈哈哈哈哈哈哈哈哈!

2006-4-24 08:17 PM popogan
好帖大家一起顶    谢谢!

頁: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 是男人必须看的


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.